Cennik

PIERWSZY ROK NAUKI W PROJEKT OFFICYNA

WARIANT A – ROZLICZENIE MIESIĘCZNE

Koszt jednych zajęć w systemie rozliczeniowym miesięcznym wynosi 120 złotych. Opłata za kurs jest zależna od ilości zajęć w danym miesiącu, zazwyczaj jest to kwota 480 złotych, przy założeniu, że w danym miesiącu odbędą się 4 lekcje.

WARIANT B – ROZLICZENIE SEMESTRALNE

Koszt jednych zajęć w systemie rozliczeniowym semestralnym wynosi 110 złotych. Opłata za kurs jest zależna od ilości zajęć w danym semestrze, z uwagi na rozliczenie z góry za cały semestr, cena zajęć jest niższa.

KOLEJNY ROK NAUKI W PROJEKT OFFICYNA

WARIANT A – ROZLICZENIE MIESIĘCZNE

Koszt jednych zajęć w systemie rozliczeniowym miesięcznym wynosi 100 złotych. Opłata za kurs jest zależna od ilości zajęć w danym miesiącu, zazwyczaj jest to kwota 400 złotych, przy założeniu, że w danym miesiącu odbędą się 4 lekcje.

WARIANT B – ROZLICZENIE SEMESTRALNE

Koszt jednych zajęć w systemie rozliczeniowym semestralnym wynosi 100 złotych. Opłata za kurs jest zależna od ilości zajęć w danym semestrze, z uwagi na rozliczenie z góry za cały semestr, cena zajęć jest niższa.

PIERWSZE ZAJĘCIA DARMOWE

Pierwsze zajęcia służą przybliżeniu kursantowi charakteru zajęć, na ich podstawie może podjąć decyzję o dalszym uczestnictwie. Jeżeli decyduje się na udział w kursie, ma obowiązek opłacenia go w wariancie A – miesięcznym lub B – semestralnym liczonym od kolejnych zajęć.

Jeżeli zainteresowany nie zdecyduje się na dalszy udział w kursie ma obowiązek zapłacić za jednorazowy udział w zajęciach 100 złotych. W przypadku chęci uczestnictwa w kursie opłaty naliczamy dopiero od kolejnych zajęć.

Płatność dokonywana jest na pierwszych zajęciach rozpoczętego okresu rozliczeniowego, gotówką przed rozpoczęciem zajęć lub na numer konta bankowego (w tym wypadku prosimy o przedstawienie dowodu wpłaty).

  • mBank 52 1140 2004 0000 3302 7482 2881
  • PROJEKT oFFICYNA PRACOWNIA ARCHITEKTURY – Piotr Cegielski
  • ul. 6-go Sierpnia 1/3 m. 20, Łódź, 90-606

W przypadku braku opłaty podczas pierwszych oraz drugich zajęć okresu rozliczeniowego, kursant zostaje skreślony z listy uczestników.

UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE RYSUNKU

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zawarcie umowy uczestnictwa. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z nią: UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO, oraz z regulaminem uczestnictwa w kursie, który stanowi uzupełnienie umowy: REGULAMIN KURSU RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO.

Go to top