KOBRO RYNEK CENTRUM ŁODZI

KOBRO RYNEK CENTRUM ŁODZI

2016 / Status: koncepcja / Klient: null

Punktem wyjścia nad koncepcją zagospodarowania Rynku NCŁ, było przyjęcie zmienności rynku i przewidywanych przekształceń jego zabudowy za najistotniejsze wyzwanie projektowe.

więcej

Poszukiwaliśmy uniwersalnej zasady projektowej, która będzie modyfikowana na przestrzeni kolejnych lat przy jak najmniejszej ingerencji, a jednocześnie pozostawiająca miejsce dla zmian przestrzennych w relacji plac – zabudowa rynku. Proponowana zabudowa kreuje wydzielenie przestrzeni Rynku NCŁ w momencie gdy nie ma jeszcze właściwych, wysokich pierzei – ścian placu. Wszak istotą każdego rynku jest odczucie wydzielonej przestrzeni ukształtowanej przez otaczającą zabudowę. Idea małych pierzei jest rozwiązaniem pośrednim, ponieważ częściowo będą one pełniły rolę komunikacyjno-organizacyjną, a częściowo wyznaczą ramy przestrzenne dla Rynku NCŁ.

W ramach projektu powstały na Rynku NCŁ strefy o czytelnym przeznaczeniu. Centralna część placu celowo pozostawiona jako wolna od stałych kubatur. Nie będzie to jednak przestrzeń pusta, bowiem jej przeznaczenie jest wielofunkcyjne. Taka strategia daje możliwość dowolnej aranżacji Rynku NCŁ dla przeprowadzenia rozmaitych wydarzeń. Rozwiązania tymczasowe oraz mobilne są znakiem rozpoznawczym wielu okoliczności takich jak: okresowe lodowisko,
koncert, jarmark bożonarodzeniowy, pokazy mody, festiwale miejskie itp. Pozostawiamy dla nich miejsce. Płyta placu jest również miejscem występowania nieograniczonej komunikacji, szybkiego przecinania przejść w różnych kierunkach. Natomiast kompozycja małych pierzei i platform dedykowana jest odpoczynkowi przy towarzyszącej zieleni, wolniejszej, kręto poprowadzonej komunikacji, spotkaniom itp.

Współpraca

STUDIO PROJEKTOWE SPATIUM - Arkadiusz Sarlej

Projekt nagrodzony

- Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie architektonicznym, organizowanym przez Zarząd Dróg i Transportu na 'Rynek Nowego Centrum Łodzi'.

KOBRO RYNEK CENTRUM ŁODZI
Go to top