Doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

Zbieraliśmy doświadczenie zawodowe w kilku pracowniach architektonicznych w kraju i za granicą. Łódź: FORMART Pracownia Architektury, Staszewscy Ziółkowscy Architekci, 3D Projekt, Lebelt PA, AR Design. Hiszpania, Walencja: NeA Arquitectos.
Dzięki różnorodnej praktyce, poznaliśmy dokładnie prowadzenie procesu projektowego od etapu koncepcji, po etapy projektu budowlanego, wykonawczego, i nadzory autorskie. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i umiejętności uzupełniając je o własne pomysły i kształtujące się latami poglądy projektowe. Zespół projektowy PROJEKT OFFICYNA PRACOWNIA ARCHITEKTURY funkcjonuje od 2010 roku, a formalnie działalność gospodarczą podjęliśmy w 2013 roku.
Również od 2013 roku posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Należymy do ŁOIA – Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów, oraz łódzkiego oddziału SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Go to top