STOKI OSIEDLE

STOKI OSIEDLE

2017 / Status: koncepcja / Klient: null

     Budynki w projektowanym obszarze zostały zaprojektowane w taki sposób aby jak najpłynniej dopasować rozmieszczenie zabudowy wzdłuż poziomic zmian wysokości terenu. Takie podejście do rozwiązania zabudowy daje komfortowe połączenie budynków z terenem i jednolity wysokościowo układ wejść i wjazdów do budynków.

więcej

      Styl ukształtowania zabudowy miał w założeniu nawiązywać do historycznej zabudowy osiedla Stoki, z czasów drugiej wojny światowej, nawiązując niejako dialog z duchem miejsca. Budynki w większości są usytuowane względem stron świata z wystawą zachodnią pomieszczeń salonów i kuchni, oraz z wystawą wschodnią dla klatek schodowych i pojedynczych pokoi.
 
     Osiedle zostało podzielone strategicznie na teren 3 mniejszych inwestycji.

     Koncepcja zakłada optymalne zbilansowanie dopuszczonych w planie przeznaczeń terenu, z uwzględnieniem wymaganej intensywności zabudowy na poziomie 1,0 maksimum. Przyjęliśmy zastosowanie budynków wielorodzinnych posiadających w 90% części podziemne garażowe, partery na poziomie terenu z mieszkaniami, oraz dalsze kondygnacje 1-2 tylko mieszkalne.Mieszkania na 2 kondygnacji posiadają dodatkowo antresole, tworząc mieszkania dwupoziomowe. Taki rodzaj zabudowy daje możliwość urządzenia dla części mieszkańców półprywatnych stref rekreacyjnych zlokalizowanych pomiędzy mniejszymi członami zabudowy, na stropodachach części garażowych.

      W tak przygotowanym projekcie uzyskaliśmy łącznie dla całego osiedla 24.195 m2 powierzchni użytkowej mieszkań (PUM), w 425 mieszkaniach. Poniżej prezentujemy różne wersje materiałowe zastosowane na elewacjach.

Współpraca

STUDIO PROJEKTOWE SPATIUM - Arkadiusz Sarlej

STOKI OSIEDLE
Go to top