MUZEUM LITERATURY

MUZEUM LITERATURY

2015 / Status: koncepcja / Klient: null

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza to miejsce fascynujące oraz przepełnione dziedzictwem kulturowym. Po kilkudziesięciu latach działalności instytucja stała się bezsprzecznie nierozerwalnym elementem warszawskiego Starego Miasta.

więcej

Tworząc koncepcję konkursową pozostawaliśmy ‘przesiąknięci’ duchem tego miejsca, a dzięki wizji lokalnej uwidoczniono nam potrzebę trwałych zmian architektonicznych. Dążyliśmy do tego aby planowana przebudowa optymalnie rozwiązywała dzisiejsze potrzeby funkcjonalne, ale jednocześnie podkreślała fakt, iż mury kamienic Muzeum są żywym pomnikiem polskiej historii.

W tym celu zwróciliśmy szczególną uwagę na udostępnienie odbiorcom maksimum zachowanej oryginalnej materii budowlanej, oraz aby elementy nowoprojektowane wchodziły w dialog ze średniowiecznym rodowodem tego miejsca.

Nowa interwencja dąży do harmonijnego współistnienia ze starą tkanką, w warstwie przestrzeni, skali, i zastosowanych materiałów, unikając konkurowania z nią. Ograniczaliśmy się jedynie do interpretacji kontekstu historycznego za pomocą współczesnego języka architektonicznego, tworzącego kontynuację ducha miejsca. Przedstawiona koncepcja to efekt poszukiwań wzajemnej relacji przeszłości z teraźniejszością.

MUZEUM LITERATURY
Go to top