PARKING W ELBLĄGU

PARKING W ELBLĄGU

2016 / Status: koncepcja / Klient: null

Forma architektoniczna proponowanego parkingu kubaturowego w obszarze elbląskiego Starego Miasta jest inspirowana przede wszystkim fragmentami oryginalnych pozostałości po zniszczeniach z czasów II wojny światowej, czyli fasadami kilku pozostałych kamienic oraz sposobem zastosowania cegły w elewacjach katedry św. Mikołaja.

więcej

Projekt dąży do nawiązania, dzięki przekazom i materiałom archiwalnym, do fasad kamienic które faktycznie istniały na ulicy Bednarskiej
oraz Studziennej. Pomocne były tutaj stare zdjęcia, historyczne rysunki oraz
rysunki rekonstrukcyjne. Zastany kontekst przetworzyliśmy w myśl
zasad elbląskiej szkoły konserwatorskiej retrowersji aby spełnić pod względem
funkcjonalnym oraz estetycznym założenia projektowe
dla parkingu kubaturowego w obszarze Starego Miasta.

PARKING W ELBLĄGU
Go to top