DOM AUKCYJNY

DOM AUKCYJNY

2009 / Status: koncepcja / Klient: null

Celem projektu było pokazanie możliwości inwestycyjnych drzemiących w zabytkowym Śródmieściu Łodzi.

więcej

Położono nacisk na zwrócenie uwagi na kilka istotnych dla miasta faktów:

– niedoinwestowanie centrum miasta oraz nasilająca się polityka eksurbanizacji
– brak odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego
– częste zaniedbania i wyburzenia zabytkowych budowli świadczących o charakterze miasta
– nie wystarczająca ilość architektury wysokiej randze i jakości

Koncepcja obejmuje zaplanowanie funkcji domu aukcyjnego, jako rehabilitację oraz rozbudowę budynku dawnego ‘Towarzystwa Kredytowego Miejskiego’ znajdującego przy ulicy Pomorskiej 21 w Łodzi. Forma i środki wyrazu architektonicznego mają na celu wywołanie uczucia kontrastu pomiędzy starą a nową strukturą. Jednocześnie nowe elementy tworzą architekturę, która nie góruje nad starą budowlą a może posłużyć jako odpowiednie tło przez kolejne dziesięciolecia.
W rozplanowaniu funkcji dążono do uzyskania modelowego sposobu postępowania w ciasnej zabudowie śródmiejskiej historycznego centrum. Przeznaczenie domu aukcyjnego uzupełniają: parking kubaturowy, niezależna restauracja z niezbędnym zapleczem kuchenno-magazynowo-biurowym.

Projekt nagrodzony

- Dyplom Nominacji Dorocznej Nagrody SARP o Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego w 2010 roku

- 3 nagroda w Konkursie Prezydenta Miasta Łodzi “Rewitalizacja obszarów zabytkowych i ochrona zabytków na terenie Miasta Łodzi w pracach dyplomowych studentów Politechniki Łódzkiej za rok akademicki 2008/2009

DOM AUKCYJNY
Go to top