RYNEK W CZĘSTOCHOWIE

RYNEK W CZĘSTOCHOWIE

2015 / Status: koncepcja / Klient: null

Projekt zakłada przekształcenie terenu Starego Rynku oraz przyległych ulic w duchu przywracania jakościowej przestrzeni publicznej w centralnych dzielnicach dzisiejszych miast.

więcej

Kluczowym zadaniem projektym była odpowiednia ekspozycja reliktów średniowiecznych piwnic dawnego ratusza, w powiązaniu z nowoprojektowanym obiektem wielofunkcyjnym, oraz przekształcenie powierzchni rynku. Dążyliśmy do uzyskania kompozycji łączącej przejrzystość wglądu do zabytkowych piwnic oraz wymowę balansujących rzeźb Jerzego Kędziory.

W zakresie zagospodarowania placu nasza propozycja rozwiązań, wprowadza możliwość zgodnego uczestnictwa w przestrzeni miejskiej wszystkich ich użytkowników. Piesi, kierowcy, rowerzyści, handlowcy, artyści, restauratorzy zostali potraktowani równorzędnie, aby uzyskać multifunkcjonalną przestrzeń publiczną.

RYNEK W CZĘSTOCHOWIE
Go to top