C.A.L. w SZCZECINIE

C.A.L. w SZCZECINIE

2017 / Status: koncepcja / Klient: null

Projekt konkursowy na obiekt C.A.L. – Centrum Aktywności Lokalnej w dzielnicy Szczecina, Podjuchach.

więcej

    Analizując kontekst przestrzenny wybranej działki, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Podjuchy to typowe osiedle podmiejskie o dominującej funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej. Obszar posiada cechy typowe dla zabudowy willowej, na tym tle wybijają się domy modernistyczne w rejonie ulicy Sieradzkiej 14-19 czy Metalowej 42. Jednocześnie równie silnie odczuwalne są większe jednostki mieszkaniowe wielorodzinne , z okresu bezpośrednio powojennego oraz późniejsze z tzw. wielkiej płyty. Ta mieszanka skali typowa dla polskich miast przeplata się również z dużymi terenami zieleni parkowej, stanowiącej niejako przedłużenie Parku Krajobrazowego – Puszczy Bukowej. Tak jest również w przypadku konkursowego obszaru opracowania znajdującego się na terenie historycznego cmentarza, a obecnie terenie Parku im. ks. Alberta Wilimsky’ego.
     W związku z powyższym projektując obiekt CAL wzięliśmy za cel połączenie charakterystycznych typologii i cech zabudowy Podjuch.    Takie podejście jest próbą stworzenia obiektu wpisującego się w kontekst, ale równocześnie integrującego w sobie cechy przestrzenne otoczenia oraz wchodzącego z nim w dialog. Dzięki temu obiekt mógłby stać się punktem charakterystycznym Podjuch, rozpoznawalnym oraz zrozumiałym dla mieszkańców.

     Ponadto dążyliśmy do zrealizowania dalszych założeń:
> uwydatnienie bryły CAL od narożnika obszaru opracowania, a tym    samym uzupełnienie nową zabudową pierzei      ulicy Krzemiennej/Sąsiedzkiej
> wyraźne zaakcentowanie/zaproszenie do wejścia do budynku w    jego formie
> maksymalne poszanowanie zieleni, zminimalizowanie wycinek
> skoncentrowanie zabudowy i tym samym zmniejszenie powierzchni      zabudowy i terenów utwardzonych

C.A.L. w SZCZECINIE
Go to top